CBCB

Provozovatelem Bankovního registru klientských informací je společnost CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., která je vlastněna pěti zakládajícími bankami. Informační systém EURISCZECH použitý pro Bankovní registr klientských informací je provozován a vlastněn italskou společností CRIF. Pro komunikaci v rámci systému EURISCZECH je využívána uzavřená privátní síť. Uživateli Bankovního registru klientských informací mohou být banky anebo pobočky zahraničních bank, které mají s CBCB uzavřenou tzv. Smlouvu o účasti na projektu BRKI. Databáze BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace vypovídající o bonitě a důvěryhodnosti klientů bank. Bankovní registr obsahuje informace pouze o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. Databáze nabízí uživatelům nejen pohled na současný stav zadlužení klienta, ale také zpětně na historické hodnoty. Informace v BRKI jsou aktualizovány na měsíční bázi. Pro potřebu vzájemného informování bank jsou v BRKI uchovávány po dobu trvání smluvního (úvěrového) vztahu mezi klientem a bankou a po dobu dalších 4 let po jeho ukončení.

zdroj cbcb.cz